Realtidsauktioner

våra Realtidsauktioner

Det är inte lika många som har koll på vad realtidsauktioner är (i jämförelse med exempelvis de traditionella klubbaktionerna) men realtidsauktioner är en väletablerad auktionsform som växer i popularitet för varje år.

Nästan som en klubbauktion – fast online

Den största skillnaden mellan en klubbauktion och en realtidsauktion är att realtidsauktionen är online. Det innebär att auktionen når ut till många fler budgivare än om man hade varit tvingad att vara på plats. På så vis finns det större chans att auktionsgodset blir sålt till ett högre pris, eftersom auktionen når ut till många fler budgivare och alltså får fler bud.

En realtidsauktion har inte heller en fysisk person som auktionist utan förlitar sig istället helt och hållet på en dator. Det innebär bland annat att fler föremål kan auktioneras ut samtidigt.

Tiden förlängs för varje bud

Föremålen säljs alltid fem åt gången och fem nya objekt kommer inte att komma fram för auktion förrän de föregående fem är sålda. Realtidsauktionen har en starttid men ingen sluttid, teoretiskt sett kan därför budgivningen pågå hur länge som helst. Men det gäller bara så länge någon fortfarande budar, eftersom budgivningstiden förlängs så länge någon lägger ett bud.

Budgivningstiden tickar stadigt neråt under auktionens gång och förlängs när någon lägger ett bud. Om budgivningstiden står på 20 sekunder eller mindre börjar tiden om på 20 sekunder men om budgivningstiden står på 20 sekunder eller mer börjar tiden om på 40 sekunder.

När klockan till slut har landat på 0 vinner antingen den högsta budgivaren eller så köper auktionisten tillbaka föremålet.