AUKTIONSVILLKOR

Läs vår auktionsvillkor

Uppdragets omfattning
Drott Auktioner AB (nedan DROTT AUKTIONER), som kommissionär, åtar sig att enligt angivna villkor, sälja inlämnade föremål för kommittentens (säljarens) räkning via onlineauktion. All auktionsförsäljning sker via Drott Auktioner AB eller genom våra partners.

Inlämning/mottagning av föremål
Säljaren ansvarar för att denne har oinskränkt äganderätt till föremål som lämnas in till DROTT AUKTIONER för försäljning. När överenskommelse om försäljning träffats skall ett särskilt kontrakt upprättas mellan parterna. DROTT AUKTIONER sätter därefter en beräknad marknadsmässig värdering för varje föremål. Budgivningen startar alltid vid lägst 100 kr men det pris till vilket ett föremål slutligen säljs kan väsentligt överstiga utropspriset. Värderingen utgör endast vägledning för köpare. DROTT AUKTIONER förbehåller sig rätten att avsäga sig försäljningsuppdrag.

Bevakningspris
Säljaren har rätt att sätta ett bevakningspris på föremål. Med bevakningspris avses att DROTT AUKTIONER för säljarens räkning bevakar att föremål inte säljs under överenskommet minimipris. Bevakningspriset skall bekräftas skriftligen på försäljningsuppdraget/kontraktet eller bekräftas senare via e-post. Föremål utan bevakningspris har ett minimipris på 100 kr. Bevakningspriset får inte vara högre än 60% av värderingen. Inget bevaknings pris på saker värderade under 2000 kr. Föremål som inte sålts pga att bevakningspriset inte uppnåtts kan läggas ut till ny auktion med lägre bevakningspris. Det nya bevakningspriset ska godkännas av säljaren. Om säljaren istället väljer att avbryta försäljningsuppdraget måste föremålet hämtas inom 5 arbetsdagar för att slippa lagerkostnad.

Försäljningsavgifter
DROTT AUKTIONER tar ut en försäljningsprovision mellan 5 – 35,00% inkl. moms och en ( slagavgift  ( fotograferingsavgift ) på 80 kr inkl. moms per objekt / objektsgrupp.

Ej sålda föremål
Om ett föremål inte blir sålt vid första auktionen äger Drott Auktioner har rätt att publicera det två gånger till, alltså totalt görs tre försäljningsförsök. DROTT AUKTIONER äger rätt att ändra eventuellt bevakningspris efter avstämning med Säljaren. Osålda föremål skall avhämtas av Säljaren senast 5 arbetsdagar efter sista auktionens slut. För föremål som inte sålts och avhämtats inom föreskriven tid, debiteras en förvaringsavgift om 100 kr inkl. moms per dag. Föremål som inte hämtats ut inom föreskriven tid kan komma att skänkas bort eller kasseras utan att i förhand meddela säljaren.

Redovisning/utbetalning
Redovisning och betalning för sålda föremål sker inom 30 dagar efter auktionen under förutsättning att full betalning erhållits från köparen och reklamation eller ångerrätt inte har åberopats.

Ansvar för fel
Om DROTT AUKTIONER gentemot köpare av föremål blir ansvarig för felaktigheter och därvid ersättningsskyldig har Drott Auktioner rätt att kräva motsvarande ersättning av säljaren.

Försäkring
Föremål inlämnade hos DROTT AUKTIONER förvaras i larmade lokaler. Vid händelse av skada vid inbrott, vattenskada eller brand ersätts föremålet med 80% av värderingen. Företaget har försäkring.

Force Majeure
DROTT AUKTIONER ansvarar inte för förlust som åsamkas säljaren vid inställd auktionsförsäljning eller fördröjd utbetalning som uppstått på grund av krigshandling, arbetsmarknadskonflikt, myndighetsåtgärd, eldsvåda eller annan olyckshändelse eller omständighet som DROTT AUKTIONER inte kunnat råda över eller förutse.

Tvist
Eventuella tvister som uppstår i samband med avtal gällande föremål som upptagits till försäljning i Sverige skall avgöras enligt svensk lag och vid domstol i Sverige.

Personuppgiftsbehandling
Personuppgifter som lämnats vid kontrakt med DROTT AUKTIONER inom ramen för ett kund-/avtalsförhållande behandlas såväl manuellt som digitalt för verkställande av auktionsverksamheten inom DROTT AUKTIONER samt externa tjänsteleverantörer såsom fraktföretag, städföretag, partners och betalningssamordnare. Du samtycker till att vi får uppge och överföra Dina personuppgifter till dessa företag. Försäljningsvillkor

Försäljningsvillkoren uppdateras vid behov.
Villkoren publicerade på vår hemsida är gällande vid varje tidpunkt.
Senast uppdaterat 2022-05-01.
DROTT AUKTIONER AB / DROTT AUKTIONSVERK / DROTT BOHAGSSERVICE

Ta med Dina föremål till DROTT AUKTIONER, vi finns på plats dagligen. Ring gärna före för att försäkra Dig om att vi är på plats då vi ibland kan vara iväg på en hämtning.
Vi hämtar föremål i hela Sverige. Hämtning av auktionsgods utförs i hela Sveriges.. Vid försäljning av hela hem och dödsbon erbjuder vi helhetslösningar. Tömning, röjning och städning. Vid flyttstädning erbjuds möjlighet till RUT-avdrag (kunden betalar endast hälften av arbetskostnaden).
OBS! Att RUT-avdrag gäller ej för dödsbon.

Vid vunnen auktion finns all betalinfo i våra vinnarmail. Betalning ska ske inom 2 dagar från avslutad auktion.
All frakt sker med Schenker, Bussgods och Postnord – då ni får ett kollinummer att följa.

 • Avhämtning accepteras vid bokad tid med ansvarig. OBS! vid avhämtning måste betalning ske innan avhämtningen. Varorna finns att hämta tidigast kl. 12.00 dagen efter vunnen auktion.

 • Avhämtning av vunna varor ska ske inom 10 dagar efter avslutad auktion, fr.o.m. den 11:e dagen efter avslutad auktion utgår en lagringsavgift á 50:- dygnet.

 • Objekten finns att titta på vid begäran i våra lokaler under våra öppettider.

 • Våra öppettider är Måndag – Fredag kl 08.00-17.00, röda dagar & helger har vi stängt. Tidsbokning gäller tillsvidare.

 • Vi erbjuder samfrakt i den mån det är möjligt på auktioner som går ut inom tre dygn. Vänligen skicka oss ett mail efter avslutad auktion så skickar vi nya betalningsuppgifter.

 • Fraktpriset som står angivet i annonsen gäller inom Sveriges fastland, extra kostnader kan tillkomma för försändelser som kräver sjö -& flygfrakt. Detta gäller i största mån skrymmande gods.

 • Leverans av vunnet objekt sker upp till 7-14 vardagar efter erhållen betalning.

 • Emballageavgift är inkluderat i fraktpriset. Vi packar omsorgsfullt med bubbelplast mm.

 • Kunden står för returkostnaden vid felaktigt kontaktinformation eller ej utlöst paket med minst 200:-, sedan tillämpas fraktkostnad enl. fraktbolagets prislistor.

 • Din order skickas till ditt närmsta ombud eller terminalombud. Den adress köparen angett på Tradera är den adress vi kommer att använda oss av vid bokning av frakt.

 • Lagerhyra för skrymmande gods som kvarligger hos terminalombud i mer än tre dagar efter avisering, debiteras från dag fyra löpande per dag enl. transportörens transportvillkor.

 • Som kund hos oss omfattas du av Distansköplagen & har 14 dagars ångerrätt. Det är du som köpare som står för kostnad för returfrakten. Vi återbetalar pengarna inom 30 dagar efter mottagen & godkänd retur. Enl. 2kap 15§ Lag (2005:59) om distansavtal & avtal utanför affärslokaler, tillkommer en avgift för särskilda kostnader som uppstår för säljaren då avtalet om köp ej fullföljts, om lägst 150 kr eller vid överstigande köpebelopp om 1500 kr på 15%.

 • Våra varor är begagnade om inte annat anges. Tänk därför på att bruksspår kan finnas på alla föremål, vi garanterar inte att varan är komplett utan vi låter dig som kund göra en egen bedömning enligt bilderna, tillbehör som inte syns på bild finns inte. Om ni har frågor så måste ni maila oss INNAN ni lägger bud.

 • Om det står att varan är ej funktionstestad så innebär det att det kan saknas delar, att den är ur funktion eller att vi inte har kapaciteten att utföra ett funktionstest.

DROTT AUKTIONER AB / DROTT AUKTIONSVERK / DROTT BOHAGSSERVICE

Ta med Dina föremål till DROTT AUKTIONER, vi finns på plats dagligen. Ring gärna före för att försäkra Dig om att vi är på plats då vi ibland kan vara iväg på en hämtning.
Vi hämtar föremål i helaSverige. Hämtning av auktionsgods utförs i hela Sverige.. Vid försäljning av hela hem och dödsbon erbjuder vi helhetslösningar. Tömning, röjning och städning. Vid flyttstädning erbjuds möjlighet till RUT-avdrag (kunden betalar endast hälften av arbetskostnaden).
OBS! Att RUT-avdrag gäller ej för dödsbon.

 • Alla bud är bindande enl. Drott Auktioners regler. Vid frågor maila oss & lycka till med budgivningen!